>>Inicio
>>Quen Somos
>>Os nosos Productos
 >Fotocopiadoras
 >Impresoras
 >Multifunción
 >Calculadoras
 >Tabletas e Móbiles
 >Destrutoras
 >Caixas Rexistradoras
 >TPV
 >Proxectores
>>Venda Consumibles
>>Descargas
Destrutora Fellowes 99Ci, corte en partículas:

-Destrutora con indicadores luminosos que sinalan a capacidade de papel a introducir para evitar atascos
-Ideal para Uso Profesional. Pequena Empresa. 1-5 usuarios
-Destrúe ata 18 follas en partículas de 4 x 38 mm (Nivel de Seguridade alto P-4)
-Destrúe clips, grapas, tarxetas de crédito e cds
-Ciclo de traballo de 30 minutos
-Tecnoloxía SafeSense: desconexión automática cando a man está demasiado cerca
-Sistema 100% anti-atascos que evita que se poña en marcha a destructora de introducirse máis papel do que admite
-Ultra silenciosa e sistema de aforro de enerxía
-Papeleira de 34 litros con capacidade diaria de destrucción para 1500 follas
-2 anos de garantía na máquina e 5 años de garantía nas coitelas
Destructora Fellowes 125Ci, corte en partículas:

-Destructora con doble boca de entrada que permite la separación de residuos
-Ideal para Uso Profesional. Pequeña Empresa. 1-5 usuarios
-Destruye hasta 18 hojas partículas de 4 x 38 mm (Nivel de Seguridad Alto P-4)
-Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y cds
-Ciclo de trabajo de 45 minutos
-Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
-Sistema 100% anti-atascos que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
-Ultra silenciosa y sistema de ahorro de energía
-Papelera de 53 litros con capacidad diaria de destrucción para 3000 hojas
-2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas
C/Martín Echegaray, 5 (baixo) 36209 VIGO (PONTEVEDRA) TLF/FAX: 986 112 828 MÓBIL: 650 981 010/649 674 311 e_mail: ofimaticacies@gmail.com